Hasznos információk
Oktatóinknak
Hallgatóinknak
Látogatóinknak Középiskolásoknak
Online hosszabbítás
olvasó vonalkódja
jelszó
Online előjegyzés
Könyvtárközi kérés
Kérdezzen! Segítünk...
Híreink
Megosztás:FacebookRSS
Látogató számláló
eddig: 700674
DUE Honlap
NEPTUN
Keresés a honlapon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Beiratkozás

1. A Könyvtár tagja lehet minden 18. életévét betöltött személy. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik a kölcsönzőpultnál. A Nyilatkozat egy szerződés, mely az olvasó és a könyvtár között jön létre.

2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: bármely, a személyazonosságot és lakcímet igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, új típusú jogosítvány).

  • Egyetemi hallgatók, illetve más felsőoktatási intézményben tanulók esetében: + az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában hallgatói jogviszony igazolása)
  • Pedagógusok esetében: + pedagógus igazolvány;
  • Nyugdíjasok esetében: + nyugdíjas igazolvány;
  • 16-18 év közötti fiatalok esetében: + jótállói nyilatkozat. Jótállást vállalhat az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, illetve a nyugdíjasként a nyugdíjas szelvény bemutatásával. (A jótállói adatlap a kölcsönzőpultnál személyesen átvehető.).

A belépéskor az olvasó igénye szerint: olvasójegyet, napijegyet vagy látogatójegyet kap.

  • az Olvasójegy éves és féléves időtartamra váltható, a Könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételére jogosít.
  • Napijegy egy napra érvényes, s a kölcsönzés és a könyvtárközi kölcsönzés kivételével minden más szolgáltatás igénybe vehet.

Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak olvasójegye munkaviszonyuk idejére szól.

Az Egyetem hallgatóinak olvasójegye adott tanévre szól.

Az Egyetem dolgozóinak munkaviszonyuk, illetve hallgatóinak hallgatói jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

3. A beiratkozáskor beiratkozási díjat kell fizetni. A 6/2001. (I.17.) sz. Korm. Rendelet , az 1997. CXL. Törvény  és a 15/1990. (IV.23.) SzEM rendelet alapján a Könyvtár az alábbi kedvezményeket biztosítja:

  • Az Egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói, nyugdíjasai, más közgyűjtemények munkatársai, a fogyatékkal élők, valamint a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól;
  • A pedagógusok, a 70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasok és más felsőoktatási intézmény hallgatói 50%-os kedvezményben részesülnek;
  • Minden más külső beiratkozónak a mindenkor érvényes beiratkozási díjat kell megfizetnie.