Hasznos információk
Oktatóinknak
Hallgatóinknak
Látogatóinknak Középiskolásoknak
Online hosszabbítás
olvasó vonalkódja
jelszó
Online előjegyzés
Könyvtárközi kérés
Kérdezzen! Segítünk...
Híreink
Megosztás:FacebookRSS
Látogató számláló
eddig: 684869
DUE Honlap
NEPTUN
Keresés a honlapon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kölcsönzés

Általános feltételek:
 • A kölcsönzési tranzakcióhoz (kölcsönzés, visszavétel, határidő módosítás) olvasójegy szükséges.
 • Kölcsönözni kölcsönzési időben, névre szóló, érvényes olvasójeggyel lehet. Az olvasójegy érvényesítésének a feltétele az esetleges fennálló tartozások rendezése.
 • Az egyetem oktatói (az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatási, kutatási tevékenységet folytató dolgozók), valamint a szervezeti egységvezetők számára a kölcsönözhető dokumentumok száma: 30 db, melyeket a tanév végén kötelesek visszahozni.
 • Az egyetem minden más dolgozója, nyugdíjasa számára a kölcsönözhető dokumentumok száma: 10 db. 
 • Minden más beiratkozott olvasó összesen 6 db dokumentumot kölcsönözhet.
 • A kikölcsönzött dokumentumokért, azok épségéért a kölcsönző személyesen felel.
 • Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles pótolni, illetve a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket megtéríteni.
 • Ideiglenesen kizárja magát a kölcsönzésből az a könyvtárhasználó, akinek díjtétel, illetve könyvtartozása van.
Kölcsönözhető dokumentumok:
 • Azok a dokumentumok, amelyek megkülönböztető jelzéssel nincsenek ellátva, illetve melyeket az online katalógus kölcsönözhetőnek jelöl.
 • Azok a könyvtárközi kölcsönzésben megkért dokumentumok, amelyekre a küldő könyvtár nem rendel el kölcsönzési tilalmat.
Nem kölcsönözhető dokumentumok:
 • Azok a dokumentumok (könyvek, jegyzetek stb.), melyek gerincét megkülönböztető jelzéssel láttuk el:
 • Olvasótermi állomány: fehér csíkkal jelölve a könyv gerincén, "Olvasóterem" pecséttel jelölve a könyv előzéklapján,
 • Helytörténeti állomány: zöld csíkkal jelölve, "Helytörténet" pecséttel jelölve a könyv előzéklapján
 • Segédkönyvtári állomány: "Tájékoztató sk." pecséttel jelölve a könyv előzéklapján,
 • folyóiratok,
 • szabványok,
 • szakdolgozatok,
 • azok a könyvtárközi kölcsönzésben megkért dokumentumok, amelyekre a küldő könyvtár kölcsönzési tilalmat rendelt el.
Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok (csak az egyetem oktatók számára a könyvtár zárva tartási idejére):
 • folyóiratok, napi- és hetilapok,
 • olvasótermi állomány.
A kölcsönzés időtartama:
 • egyetemi jegyzetek, kötelező irodalom: 3 hét;
 • egyetemi jegyzetek, kötelező irodalom a "külső olvasók" számára: 2 hét;
 • számítástechnikai folyóiratok lemezmellékletei (tárgyhót kivéve): 5 nap;
 • minden más dokumentum esetében: 4 hét.
 • A kölcsönzési határidő egy alkalommal hosszabbítható, amennyiben az adott dokumentumra nincs előjegyzés.
 • A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyveket napi késedelmi díj terheli. A késedelmi díj naponta és könyvenként számolandó, mértékét a "Díjszabás" c. menüpont tartalmazza.
 • Az olvasót a Könyvtár e-mail-ben felszólítja a tartozás rendezésére. Amennyiben többszöri felszólításra (3 alkalom) sem rendezi tartozását, a Könyvtár jogi útra tereli követelését.
Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok az alábbiak szerint pótolhatók:
 • Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot azonos vagy újabb kiadású példánya érdemben pótolhatja. A felajánlott példány elfogadható, amennyiben állaga, külleme ezt lehetővé teszi. 
 • Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.

Könyvcsomag összekészítés lehetőség: 

 •  e-mail (max. 10 db) az összekészítendő könyvekről a konyvtar@uniduna.hu-ra
 • 1-2 munkanapon belül jelezzük, mikor lehet jönni a könyvekért