Hasznos információk
Oktatóinknak
Hallgatóinknak
Látogatóinknak Középiskolásoknak
Online hosszabbítás
olvasó vonalkódja
jelszó
Online előjegyzés
Könyvtárközi kérés
Kérdezzen! Segítünk...
Híreink
Megosztás:FacebookRSS
Látogató számláló
eddig: 700665
DUE Honlap
NEPTUN
Keresés a honlapon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pályázatok

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0055


 Formális és informális képzés szerepének erősítése a Dunaújvárosi Főiskola Könyvtárában az élethosszig tartó tanulás érdekében”


A projekt a tanulást segítő könyvtári foglalkozások, szolgáltatások, illetve a dokumentum- és információszolgáltatási rendszer fejlesztését kívánja megvalósítani.
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 – A könyvtári hálózat nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat a 2. komponense a könyvtár által megnyert és sikeresen lebonyolított TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázatnak.
Jelen pályázatban az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
- Szövegértés-fejlesztésre irányuló képzések, A projekt egyik legfontosabb feladata az, hogy szövegértés-fejlesztő órákkal segítse a 15-18 év közötti, szövegértési problémákkal küzdő korosztályt. A Dunaújvárosi Főiskola a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal kötött Együttműködési megállapodást, hogy fejlesztő-pedagógusok segítségével 3 csoport vehessen részt szövegértést, szövegolvasást fejlesztő, segítő foglalkozásokon a projekt időszaka folyamán. 2012. októberében indultak az első csoportnak tartott órák. Az órák keretében a fejlesztő pedagógusok az egyéni, a csoport- és a projektmunka változatos módszereit alkalmazták. Különös hangsúlyt fektettek az ismétlésre és a gyakoroltatásra, a csoporttagok számára megfelelő haladási ütemre. Foglalkozásaik menetét szituációs játékokkal, figyelemfelkeltő és emlékezet-fejlesztő feladatokkal tették változatossá. A gyakorlásokra szánt órai anyagok olyan témákat öleltek fel, amelyek közel állnak a fiatal korosztályhoz. (férfiszerepek, női szerepek, önismeret). Az órák egy részében könyvtáros segítségével ismerkedhettek meg a diákok a könyvtár intézményével, a katalógussal, annak használatával, és azokkal a lehetőségekkel, amiket egy korszerű bibliotéka napjainkban nyújtani tud. (könyvtárközi kölcsönzés, online előjegyzés, online hosszabbítás, adatbázisok) 2013. szeptemberétől megkezdődtek a 2. csoportnak tartott órák. A fejlesztő-pedagógusok az előző csoporthoz hasonló haladási ütemben tartják az órákat, ügyelve arra, hogy a témák szorosan kapcsolódjanak a fiatal korosztály érdeklődési köréhez, igényeihez és képességeihez. Könyvtárunk a pályázat keretében 2013. október 9-én Tájékoztató Nap címmel programot szervezett a projektben résztvevő tanulóknak, szüleiknek, a fejlesztő pedagógusoknak és minden érdeklődőnek. A program keretében Nyerkiné Alabert Zsuzsanna: „Mindenki tehetséges valamiben?” és Csordás Hédi Virág: „A szerkeszthető világháló” című előadását hallgathatták meg a résztvevők. Mindkét előadás témája a fiatalok számára érdekes és hasznos információkat nyújtott. Az előadásokba interaktív módon bekapcsolódott a közönség is. Az első előadás a tehetséggondozásról, a tehetség felfedezéséről, annak felelősségéről szólt, míg a „szerkeszthető világháló” címmel meghirdetett előadás egy közösségi oldal (Facebook) nyelvezetét boncolgatta. Az interaktív előadások lehetőséget nyújtottak véleménykifejtésre, kérdések megfogalmazására és gondolkodásra.
- A Corvina integrált könyvtári rendszer újabb moduljainak megvásárlásával lehetővé válik a Főiskola tudományos és oktatási tudásbázisának egységes kezelése, feldolgozása és szolgáltatása. Ez jelenti a digitalizáló modul beszerzését és a hozzá tartozó tárhely kialakítását és természetesen a folyamatos adatfeltöltést. A digitális gyűjtemények kialakítása a könyvtár szolgáltatási rendszerének kiterjesztésével valósul meg, így a hagyományos, írott és digitális dokumentumok egységes tudáshalmazt alkotnak és egy felületen, azonos elvek szerint lehet hozzáférni. A rendszer átfogja a korszerű szolgáltatásokkal összefüggő teljes folyamatsort, a digitális tartalom létrehozásától kezdődően a szolgáltatásig. A fejlesztés célja, hogy könyvtárunk jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást és kutatást, hallgatóink eredményes tanulását, valamint segítsük minden könyvtárhasználónkat szakmai életpályájukon.

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Főiskola
Projekt összköltsége: 20 998 328 Ft
Támogatás összege: 20 998 328 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2012. szeptember 01.
Projekt vége: 2014. február 28.

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0002


A könyvtári hálózat az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepének erősítése a Dunaújvárosi Főiskola Könyvtár és Információs Központjában.

A Dunaújvárosi Főiskola Könyvtár és Információs Központ  (DF KIK) az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtését, hatékony könyvtári szolgáltatásfejlesztés megvalósítását tűzte ki célul. Nyilvános elektronikus katalógusának bővítését, a könyvtárosok szaktudásának megújítását vállalta. Együttműködve a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola könyvtárával, olvasásnépszerűsítő programokat terveztünk az ifjúsági korosztály számára, támogatva olvasási és digitális kompetenciáik fejlesztését, illetve a látássérültek számára tanfolyamot szerveztünk számítógépes ismereteik megszerzésére. Saját és potenciális használóinknak új könyvtári honlapon kínáljuk szolgáltatásainkat, melyet elérhetővé teszünk angol nyelven is.

A fejlesztés célja, hogy könyvtárunk jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást és kutatást, hallgatóink eredményes tanulását, valamint segítsük minden könyvtárhasználónkat szakmai életpályájukon.
Az országos lelőhely-nyilvántartáshoz igazodó online katalógust (OPAC) építünk. Célunk információvagyonunk teljes körű feltárása és szolgáltatása.
Szolgáltatásainkat a jövőben, a korszerű minőségbiztosítási elveknek megfelelően szeretnénk működtetni. A szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségfejlesztési és minőségbiztosítási módszerek kidolgozása alapvető fontosságú feladatunk.
Megújuló honlapunkat interaktív portállá szervezzük, amelyben a használói jelzéseket folyamatosan figyelve alakítjuk könyvtárunk szolgáltatásait. Célunk olyan honlap létrehozása, mely felhasználóbarát, és hozzáférést biztosít nem csak az online katalógushoz, hanem előfizetett adatbázisainkhoz is. Ezzel, valamint az olvasást népszerűsítő programjainkkal bővíteni kívánjuk használóink körét. Összhangban a Dunaújvárosi Főiskola beiskolázási stratégiájával, kiemelt célcsoportként kezeljük a térség középiskolás korosztályát.

Partnereink:
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
Dunanet Desing Studió
e-Corvina Kft.
Irisz Klub, Dunaújváros
KraftWare Unlimited
Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Főiskola
Projekt összköltsége:18 150 550 Ft
Támogatás összege: 18 150 550 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2010. június 01.
Projekt vége: 2011. december 23.
Támogatási szerződés: 2010. április 14.

 

Kapcsolódó linkek: