Hasznos információk
Oktatóinknak
Hallgatóinknak
Látogatóinknak Középiskolásoknak
Online hosszabbítás
olvasó vonalkódja
jelszó
Online előjegyzés
Könyvtárközi kérés
Kérdezzen! Segítünk...
Híreink
Megosztás:FacebookRSS
Látogató számláló
eddig: 700634
DUE Honlap
NEPTUN
Keresés a honlapon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Szolgáltatások

1. Kölcsönzés 

Általános feltételek:
 • A kölcsönzési tranzakcióhoz (kölcsönzés, visszavétel, határidő módosítás) olvasójegy szükséges.
 • Kölcsönözni kölcsönzési időben, névre szóló, érvényes olvasójeggyel lehet. Az olvasójegy érvényesítésének a feltétele az esetleges fennálló tartozások rendezése.
 • Az egyetem oktatói (az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatási, kutatási tevékenységet folytató dolgozók), valamint a szervezeti egységvezetők számára a kölcsönözhető dokumentumok száma: 30 db, melyeket a tanév végén kötelesek visszahozni.
 • Az egyetem minden más dolgozója, nyugdíjasa számára a kölcsönözhető dokumentumok száma: 10 db. 
 • Minden más beiratkozott olvasó összesen 6 db dokumentumot kölcsönözhet.
 • A kikölcsönzött dokumentumokért, azok épségéért a kölcsönző személyesen felel.
 • Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles pótolni, illetve a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket megtéríteni.
 • Ideiglenesen kizárja magát a kölcsönzésből az a könyvtárhasználó, akinek díjtétel- illetve könyvtartozása van.
Kölcsönözhető dokumentumok:
 • Azok a dokumentumok, amelyek megkülönböztető jelzéssel nincsenek ellátva, illetve melyeket az online katalógus kölcsönözhetőnek jelöl.
 • Azok a könyvtárközi kölcsönzésben megkért dokumentumok, amelyekre a küldő könyvtár nem rendel el kölcsönzési tilalmat.
Nem kölcsönözhető dokumentumok:
 • Azok a dokumentumok (könyvek, jegyzetek stb.), melyek gerincét megkülönböztető jelzéssel láttuk el:
 • Olvasótermi állomány: fehér csíkkal jelölve a könyv gerincén, "Olvasóterem" pecséttel jelölve a könyv előzéklapján,
 • Helytörténeti állomány: zöld csíkkal jelölve, "Helytörténet" pecséttel jelölve a könyv előzéklapján
 • Segédkönyvtári állomány: "Tájékoztató sk." pecséttel jelölve a könyv előzéklapján,
 • CD-ROM adatbázisok
 • folyóiratok,
 • szabványok,
 • szakdolgozatok,
 • azok a könyvtárközi kölcsönzésben megkért dokumentumok, amelyekre a küldő könyvtár kölcsönzési tilalmat rendelt el.
Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok (csak az egyetem oktatók számára a könyvtár zárva tartási idejére):
 • folyóiratok, napi- és hetilapok,
 • olvasótermi állomány.
A kölcsönzés időtartama:
 • egyetemi jegyzetek, kötelező irodalom: 3 hét;
 • egyetemi jegyzetek, kötelező irodalom a "külső olvasók" számára: 2 hét;
 • számítástechnikai folyóiratok lemezmellékletei (tárgyhót kivéve): 5 nap;
 • minden más dokumentum esetében: 4 hét.
 • A kölcsönzési határidő egy alkalommal hosszabbítható, amennyiben az adott dokumentumra nincs előjegyzés.
 • A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyveket napi késedelmi díj terheli. A késedelmi díj naponta és könyvenként számolandó, mértékét a "Díjszabás" c. menüpont tartalmazza.
 • Az olvasót a Könyvtár e-mail-ben (vagy postai úton) felszólítja a tartozás rendezésére. Amennyiben többszöri felszólításra (3 alkalom) sem rendezi tartozását, a Könyvtár jogi útra tereli követelését.
Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok az alábbiak szerint pótolhatók:
 • Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot azonos vagy újabb kiadású példánya érdemben pótolhatja. A felajánlott példány elfogadható, amennyiben állaga, külleme ezt lehetővé teszi. 
 • Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.
2. Előjegyzés

A könyvtár állományában meglévő, de a keresés időpontjában kikölcsönzött dokumentumra előjegyzés kérhető.

Az előjegyzés kérhető személyesen a kölcsönző pultnál, vagy e-mailben (konyvtar@uniduna.hu) a keresett könyv pontos adataival (Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve.) és az Olvasói vonalkód megadásával.

A dokumentum beérkezéséről az olvasó email-ben, vagy postai úton értesítést kap.
Az előjegyzett dokumentumot a kiértesítéstől számított 5 munkanapon át tartja fent a könyvtár.

3. Könyvtárközi kölcsönzés

A Könyvtár saját állományában nem található, de hazai illetve külföldi könyvtárból beszerezhető dokumentumokat un. könyvtárközi kölcsönzés keretében megkérheti a könyvtár. A könyvtárközi kölcsönzés igénylése személyesen a kölcsönzőpultnál történik, vagy a bal oldali menüsorban található "Könyvtárközi kérés" űrlap kitöltésével.

A könyvtárközi kölcsönzés időtartamát, a használat feltételeit minden esetben a küldő könyvtár határozza meg. A visszaküldés postaköltsége az olvasót terheli.

A könyvtár állományában nem található, s elektronikus úton, szabadon le nem tölthető folyóirat cikkeiről fénymásolat kérhető. A másolat árát minden esetben a küldő könyvtár szabja meg.

4. Tájékoztatás

 • tájékoztatás a Könyvtár, a könyvtári rendszer, a katalógusok (hagyományos és online katalógusok), a számítógépes adatbázisok (bibliográfiai és teljes szövegű) használatáról;
 • tájékoztatás a Könyvtár állományáról;
 • tájékoztatás az irodalomkutatás alapvető módszereiről és segédleteiről;
 • szakirodalmi tájékoztatás.

5. Helyben használat

A nem kölcsönözhető dokumentumok helyben olvashatóak, helyben használhatók. 

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

azok a dokumentumok (könyvek, jegyzetek, stb.), melyek gerincét megkülönböztető jelzéssel láttuk el:
  - Olvasótermi állomány: fehér csíkkal jelölve a könyv gerincén,
  - Helytörténeti állomány: zöld csíkkal jelölve a könyv gerincén,

  - Szakszótárak: sárga csíkkal jelölve a könyv gerincén,

azok a könyvtárközi kölcsönzésben megkért dokumentumok, amelyekre a küldő könyvtár kölcsönzési tilalmat rendelt el,

CD-ROM adatbázisok,

folyóiratok, napi- és hetilapok,
szabványok,
szakdolgozatok.

Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok (csak az egyetem oktatói számára és csak a könyvtár zárva tartási idejére):
 • folyóiratok, napi- és hetilapok,
 • olvasótermi állomány.
6. Egyéb szolgáltatások:
Nyomtatás, fénymásolás

A könyvtár lehetőséget biztosít az állományában levő dokumentumok (kivéve szabványok és szakdolgozatok) másolására, (a szerzői jogok betartásával), illetve saját munkaanyagok és az interneten, szabadon hozzáférhető tartalmak másolására, nyomtatására. Segítséget a számítógépes övezetben ügyeletet teljesítő demonstrátornál kell kérni. A szolgáltatás díjköteles.

Számítógép-használat

Az olvasói térben 35 db számítógép áll az olvasók rendelkezésére. A számítógépek használatát a Könyvtár az alábbiak szerint szabályozza:
 • A felhasználók közül elsőbbséget élveznek az egyetem NEPTUN rendszerét (elektronikus tanulmányi rendszer) használók, illetve a tanulmányaikhoz szakmai és könyvtári adatbázisokat használó hallgatók, oktatók;
 • A számítógép-használat ideje – vizsgaidőszakban – maximum 2 óra;
 • Az egyetem oktatói, dolgozói, hallgatói a számítógépeket térítés nélkül vehetik igénybe;
 • A könyvtárhasználó üzleti célú tevékenységre, törvénybe és/vagy közerkölcsbe ütköző cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályozására az internetszolgáltatást nem használhatja.
A számítógépeken elérhetőek:
 • Internet
 • helyi telepítésű adatbázisok
 • könyvtári katalógus 
 • online szakmai adatbázisok
 • CD-ROM-ok használata
Scannelés 
Szkenner segítségével lehetőség van digitális másolat készítésére, szöveg- és kép digitalizására. Segítséget a számítógépes övezetben ügyeletet teljesítő demonstrátortól kell kérni.