Hasznos információk
Oktatóinknak
Hallgatóinknak
Látogatóinknak Középiskolásoknak
Online hosszabbítás
olvasó vonalkódja
jelszó
Online előjegyzés
Könyvtárközi kérés
Kérdezzen! Segítünk...
Híreink
Megosztás:FacebookRSS
Látogató számláló
eddig: 502215
DUE Honlap
NEPTUN
Keresés a honlapon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2017. október 4.
Várakozások és gazdasági interakciók (szerk. Farkas Beáta, Pelle Anita)
Az SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei sorozat eme újabb kötetét a hagyományoknak megfelelően az ősszel megrendezett kari konferencián elhangzott előadásokból állítottuk össze, amelyeket a szerzők a vitában elhangzott vélemények és a lektori javaslatok alapján átdolgoztak.

A 2016. november 24–25-én zajló konferencia a „Várakozások és gazdasági interakciók” címet viselte, és egyúttal egy nagyobb kutatás lezárását, eredményeinek bemutatását is jelentette: a Gazdaságtudományi Kar részese volt „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése” (TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV) című pályázat megvalósításának a Szegedi Tudományegyetem más karaival együtt.

A gazdaságtudományi kutatás magában foglalta a társadalmi innovációt befolyásoló gazdasági jellemzők és folyamatok azonosítását a gazdasági várakozások és a reálgazdasági folyamatok dinamikájában, az üzleti és társadalmi hálózatok térbeli formálódása oldaláról, továbbá a felelős innováció megjelenését és érvényesülését, valamint a gazdasági szereplők viselkedésének átalakulását mind a személyek, mind a résztvevő szervezetek szintjén.

Ezekhez a témakörökhöz kapcsolódtak a hazai társegyetemek kutatóinak bemutatott munkái is. A kötet négy részre bontva csoportosítja a várakozásokat és gazdasági interakciókat elemző tanulmányokat. A Gazdaságpolitikai szabályozás című rész makroszintű kérdéseket vizsgál mind reálgazdasági, mind pénzügyi megközelítésben. A Kockázati tőke, portfólió kezelés és pénzügyi kultúra fejezet teljes egészében pénzügyi témákkal foglalkozik. Az Üzleti hálózatok és klaszterek, valamint az Információmenedzsment és gazdaságfejlesztés című részek az üzleti szektor változatos területein ragadják meg a várakozások és gazdasági interakciók különböző vetületeit.

Katalógus 

 

SzTE GTK